สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน  
PETCHMUANGSIAM
ออกรายการ "pet's zone" ทางช่อง Nation channel
คุณสมศักดิ์ คอกท่าเรือ
การันตีในคุณภาพสุนัขไทยหลังอานสีสวาด คอกเพชรเมืองสยาม
คุณสมศักดิ์ คอกท่าเรือ เล่าถึงเรื่อง
World Champion Taptim Siam Jischon และ กล้าท่าเรือ
Father and Mother come from the 2000 World Champion Taptim Siam Jischon and with Blue Dog breed in roan color.
6 BEST IN SHOW
All puppy have certified KCTH Guarantee
If you're looking for the best breed, we guarantee you won't be disappointed
Two-three month old Puppy with the certified Pedegree
We have different price depending on the quality and body of puppies, Call for information
Out of town or province, the air delivery will be serviced
Contact : sorasit Mobile: (066)0863062287
dj_hup_fatboyslim@hotmail.com
http://petchmuangsiamkennel.blogspot.com
facebook :dogdydog@hotmail.co
dj_hup_fatboyslim@hotmail.com
ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ กันธะณะ
คอกท่าเรือ
 
Copyright © All rights Reserved.